سیب موزیک - بزرگترین مرجع تکست آهنگ

تکست آهنگ های جدید ، مجاز و احساسی فقط و فقط در سیب موزیک

..:: تــَـــرانه جـــَــهنـــَــم از ایمان حجری ::..


..:: تــَـــرانه جـــَــهنـــَــم از ایمان حجری ::..

از تـــوی ِ قــَــلبــَــم دیــگــه یـــادت مــیــدُونــَــم بــیـــرون نــِــمیــشــه

با تــُـو جـــون مـیگــیـــره ایـــن دل میــــزنـــه پــَــر پــَــر هــَــمیــشـه

از مــَـــن جـــُـدا نــَـشــو قــَــلبــَــم تـــو جــَـهنــَـم خـــوابـــه

هــــَــر روز  ِ مـــَــن بـــی تـــو رنـــگـــ ِ عــَـــذابــــــه
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر 1392ساعت 13:31  توسط admin  | 

تـــرانه رنگـــ ِ بـــارون از ایمان حجری

..:: تـــرانه رنگـــ ِ بـــارون از ایمان حجری::..

پــَــشیمونــَــم کــه رَفتـــَــم بی خــَـــبــَـــر 

بــبیــــن بی تـــو دردای ِ عـــالـــَــم 

میریزن تــــو دلـــَـــم تـــنهــــایـــی 

مـــِــثــل بـــارون ِ

چــــه بــــَــــد ِ حــــالـــَـــم 

بـــِـــدون ِ تــــو غـــَـمگینــَـــم مـــَــن

تــــو هـــَـــرجـــا تـــــورو مــی بینـــَـــم

کـــه شــُـــدی رنگــــ ِ بــــارون 

نــَــبـایـــَــد از تــــو دور شـــــه دلـــَــم

دوبــــاره جـــلـــوت مـــَـــغـــرور شـــــه دلـــَـــم 

شــــُـدم رنـــگــــ ِ بــــارون 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر 1392ساعت 13:31  توسط admin  | 

تکست آهنگ زرشکی از ایمان حجری


..:: تــَـــرانه زرشـــکـــی ایمان حجری ::..

یــِـــــه خــَــــزون بـــــه رنــگــــ ِ مــِــشکـــی

 نــیــســـت بــَـــرگــاش زرد و زرشـــکـــی 

ایـــن وســط یـــه خـــونـه پیـــداس 

بـــه رنگـــ ِ چــِـشمــــات 

کــه تــــوی ِ شــَــب شــُــده مـــِـــشکــــی 

یـــه غــــروره تـــه ِ چــــِــشمـــــات

یـــه خیـــــال ِ کــــه نــِـــمیخــــــواد

مــِــثــــل ِحـــرفی کـــه نــِـــمیــــــــاد 


برچسب‌ها: تکست آهنگ زرشکی از ایمان حجری
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر 1392ساعت 13:27  توسط admin  |